05 augustus 2020

Geen cruises vanuit de Verenigde Staten tot minimaal eind oktober

De Cruise Lines International Association (CLIA), de internationale brancheorganisatie van cruiserederijen, heeft woensdag aangekondigd dat haar leden (i.c. zeecruiserederijen) vrijwillig hebben besloten om haar cruiseactiviteiten in de Verenigde Staten op te schorten tot ten minste 31 oktober 2020.

De CLIA heeft namens haar leden de volgende verklaring afgegeven:

Ondanks de waardevolle afstemming tussen CLIA’s eerdere vrijwillige opschorting tot 15 september en de huidige CDC ‘No-Sail Order’ datum van 30 september, vinden wij het op dit moment verstandig om de opschorting van cruise-operaties in Amerika vrijwillig te verlengen tot 31 oktober. Dit is een moeilijke beslissing, aangezien we de verpletterende impact van deze pandemie op onze gemeenschap en elke andere industrie erkennen. We zijn echter van mening dat deze proactieve actie verder het engagement van de cruise-industrie voor de volksgezondheid aantoont en de bereidheid om vrijwillig activiteiten op te schorten in het belang van de volksgezondheid en veiligheid, zoals tweemaal eerder is gebeurd. De CLIA-leden zullen de situatie blijven volgen, met dien verstande dat we een mogelijke verdere verlenging op of voor 30 september 2020 zullen herzien. Tegelijkertijd, als de omstandigheden in de Verenigde Staten veranderen en het mogelijk wordt om korte, gewijzigde afvaarten te overwegen, zouden we een eerdere herstart kunnen overwegen.